ervaring journalistiek - Margriet Markerink multmedia producties

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

ervaring journalistiek

over Margriet
Loopbaan
Het begint allemaal in de jaren negentig van de vorige eeuw. 
Ik ben dan nog volop actief als professioneel singer-songwriter en in die hoedanigheid lid van PALM, de beroepsvereniging van professionele muziek-auteurs.
Wanneer PALM een eigen verenigingsblad in het leven roept, ga ik de redactie ervan 'bevrouwen'. Een uitdagende klus op vrijwillige basis.
Ik schrijf zelf artikelen en redigeer inzendingen van collega's. Alleen komen die maar mondjesmaat binnen.
Geen probleem. Omdat het mij nooit aan inspiratie ontbreekt pen ik de rest van het blad vol, onder het bezielend hoofdredacteurschap van musicoloog Elbert van Zoeren. Dat hij me een natuurtalent vindt, werkt bepaald stimulerend. Altijd fijn om bevestigd te krijgen dat je meer kunt dan liedteksten schrijven.

Krant
De vaardigheden die ik gedurende mijn 'PALM-jaren' ontwikkel, komen goed van pas als ik recensies en hartartikelen ga schrijven voor het Gelders Dagblad. Dat smaakt naar meer. 

Magazines
Weldra ga ik ook aan de slag voor natuurgerelateerde tijdschriften en paardenmagazines. Artikelen van mijn hand in uiteenlopende magazines zijn hier het 'bewijs op schrift' van. Afnemers door de tijden heen: Grasduinen, Binder, Landleven, Naober, Imagine, Boerderij, Veehouder en Dierenarts, Dura, Stichting Recreatieruiter, Naturisme, Uit!, Bandcoach, Hoefslag, Paard en Sport, MenSport, Bit, Ros, Cap, Amazone en Hart voor Dieren.
Afnemers van nu zijn Spiritueel met Paarden en Boerenvee

Hoogtepunt
Voorlopig hoogtepunt van mijn schrijfwerk is het boek 'Koniks, wilde paarden in Nederland', samen met fotografen Natasja Bekkers en Arjan Wijnstra gemaakt in opdracht van een natuurontwikkelingsorganisatie. Na verloop van tijd ga ik ook zelf fotograferen. Dit leidt tot een verhoogde productie van reportages op maat.

Van papier naar bits en bytes
Anno nu hebben de geschreven media de grootste moeite het hoofd boven water te houden. Steeds meer bedrijven kiezen ervoor hun advertentiebudget te besteden aan de eigen website, Facebookpagina, Twitter en andere digitale platforms. Sommige magazines verdwijnen, andere vallen in handen van nieuwe uitgevers die er een re-styler op loslaten. Weer andere bladen gaan uitsluitend nog met rompredacties werken, aangevuld met vrijwillige fotografen en bloggers. 

Digitale weg
Het einde voor mij als freelance journalist? 
Niet bepaald. Ik beschouw de digitale weg als een zegen. Immers, in alle gevallen komen bladen ooit bij het oud papier terecht. Daarmee gaat veel waardevolle informatie verloren.
De geschreven media lossen dit veelal op door na verloop van tijd over hetzelfde onderwerp een nieuw artikel te publiceren, ervan uitgaande dat de nieuwe lichting lezers de de oude artikelen nooit onder ogen heeft gehad en dat 'oude abonnees' zich die artikelen niet meer zullen herinneren... 

Unieke kansen
Met het digitale tijdperk doen zich unieke kansen voor:
1. Tijdloze informatie is direct oproepbaar.
We zijn dus van de herhalingen af. Dit stimuleert journalisten en bladenmakers zich te verdiepen in nieuwe onderwerpen en ontwikkelingen, nieuwe informatie boven water te halen en deze te delen met het lezerspubliek.
2. Achterhaalde informatie kan per direct worden overschreven.
Het is dus niet langer nodig in oude paradigma's te blijven hangen of incorrecte dan wel achterhaalde informatie eindeloos te blijven herkauwen.
3. De afhankelijkheid van redacties, aandeelhouders en adverteerders met grote geldelijke belangen is voltooid verleden tijd.

Hamvraag
De hamvraag: is er wel zoveel nieuws te melden?
Raken we niet een keer door de onderwerpen heen?
Niet dus. Er is a l t i j d nieuws te melden, zeker in deze tijd van transformatie, waarin de maatschappij in een duizelingwekkend tempo verandert. 
Die maatschappelijke transformatie herken je het duidelijkst door in te zoemen op de vragen die de mensen van nu stellen. 

Willen weten
Mensen van nu willen weten:
- wat er in hun voeding zit
- hoe en waar die voeding geproduceerd wordt
- in welke matie die voeding genetisch gemodificeerd wordt
- wat de effecten van genetische modificatie zijn op de
  gezondheid
- welke planten en kruiden uit de natuur eetbaar en heilzaam 
  zijn
- wat er in cosmetica, huidverzorgingsproducten en 
  schoonmaakmiddelen zit
- hoe en waar deze producten geproduceerd worden
- of de bestanddelen erin negatieve effecten kunnen hebben 
  op de gezondheid
- wat er in hun kleding zit
- op welke manier die kleding geproduceerd wordt
- wat de effecten daarvan zijn op de gezondheid
- wat er in vaccinaties zit
- of de bestanddelen in vaccinaties negatieve effecten op de 
  gezondheid kunnen hebben
- wat de bijwerkingen zijn van de medicijnen die ze slikken
- of er natuurlijke alternatieven zijn voor de medicijnen die ze
  slikken
- wat er in de lucht zit die ze inademen
- of er alternatieven zijn voor fossiele brandstoffen
- of er manieren zijn waarop we huis-, hobby- en 
  productiedieren een aangenamer leven kunnen geven

Missie
Legitieme vragen zoals deze verdienen eerlijke antwoorden, opgediept door eerlijke (onderzoeks)journalisten. 
Ik zie het als mijn missie om die eerlijke antwoorden te vinden en te openbaren zonder op een muur van redactionele censuur te stuiten.  
Als zelfstandig journaliste heb ik die vrijheid, dus neem hier regelmatig een kijkje.

S p e c i a l e   a a n b i e d i n g
Uiteraard schrijf, fotografeer en film ik niet alleen voor deze website. Ik produceer ook artikelen, films, foto's en audiomateriaal voor de website Paardenwaarden en een groeiend klantenbestand. 
Heb jij een degelijke, betrokken tekstschrijver, fotograaf en/of videograaf nodig voor de verwezenlijking van je eigen productie, project, website, Facebookpagina, digitale nieuwsbrief of E-learning project? 
Meld het via de contactpagina, dan bekijken we samen wat ik voor je kan betekenen. 
Vaste prijzen hanteer ik niet. Sinds 2016 stem ik mijn prijzen af op de draagkracht van mijn opdrachtgever(s) en de mate waarin onderwerpen mij persoonlijk interesseren. Dit noem ik 'synergetisch werken'. Je laat de angst 'financieel tekort te komen' achter je, leert je opdrachtgevers echt kennen en bouwt een vertrouwensband met ze op. Dit resulteert in meer opdrachten voor dezelfde opdrachtgevers en anderen die via deze opdrachtgevers van je hebben gehoord en graag op deze basis met je willen werken.     
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu